Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Axis Massages gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Axis Massages,  kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van Axis Massages, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
 • Bij het maken van een afspraak of tijdens het intakegesprek, worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Axis Massages wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Axis Massages geeft geen erotische of sensuele behandeling. Bij grensoverschrijdend gedrag zal de behandeling gestaakt worden. Client blijft wel het volledige bedrag voor de behandeling verschuldigd.
 • De Privacyverklaring is van toepassing, deze kunt u lezen op de website van Axis Massages

Afspraken en behandelingen

 • Axis Massages behandeld alleen op afspraak.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Axis Massages.
 • Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Axis Massages besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contra-indicaties onder aan deze Algemene Voorwaarden. Als u twijfelt of u gemasseerd mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts.
 • Axis Massages is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Axis Massages is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.
 • Mocht Axis Massages door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
 • Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
 • Axis Massages behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

 


Tarieven en betalingen

 • Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling, via een betaalverzoek, te worden voldaan.
 • Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 • Axis Massages behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Kortings- en Massagebon, Klantenkaart

 • Verjaardagskortingen, Massagebonnen en andere actiebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Eventuele Acties of Last Minuteaanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties, tenzij anders vermeld.
 • De Verjaardagskorting is geldig tot de datum vermeld op de kaart en is persoonsgebonden, over het algemeen 3 maanden na de verjaardag.
 • Op de Massagebon wordt geen wisselgeld terug gegeven. Voor het resterende bedrag wordt een tegoedbon uitgeschreven.
 • De Massagebon is verkrijgbaar voor ieder gewenst bedrag.
 • Kortingen zijn niet van toepassing bij de aanschaf van de Massagebon.
 • Alleen originele bonnen van Axis Massages worden geaccepteerd. Eenmaal afgegeven en betaalde Massagebonnen kunnen niet meer worden geannuleerd.

Aansprakelijkheid

 • De behandeling van Axis Massages is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Axis Massages kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Axis Massages.
 • Axis Massages kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 • Axis Massages kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

Absolute algehele contra-indicaties (er mag in het geheel geen massage gegeven worden)

 • Hartaandoeningen
 • Ernstige vaataandoeningen
 • Trombose
 • Koorts
 • Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking)
 • Zwangerschap tot de 14e maand
 • Hoge bloeddruk (bij Hotstonemassage)
 • Kanker
 • Besmettelijke huidziekte
 • Totale uitputting
 • Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
 • Bij gebruik van drugs of alcohol
 • Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva

Relatieve algehele contra-indicaties (er mag massage gegeven worden, met aangepaste druk en/of techniek)

 • Diabetes
 • Burn-out
 • Lichte vaataandoeningen
 • Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet gemasseerd worden)
 • Botbreuk
 • Recente operatie
 • Bloeduitstorting
 • Spierscheur
 • Kneuzing of verwonding
 • Recente whiplash
 • Zwangerschap na de 13e maand

Relatieve plaatselijke contra-indicatie (plaatselijk mag wel gemasseerd worden, echter met aangepaste druk en/of techniek)

 • Niet besmettelijke huidziekte
 • Spataderen